Kispesti Egészségügyi Portál
Egységes európai segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107

Toxikológiai szolgálat

Magyarországon a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint az egészségügyi miniszter 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet előírásai alapján Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) működik

A Szolgálat címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36.
Díjmentesen hívható zöld szám: 0680-201-199
Honlap: okbi.hu

Az ETTSZ feladatai

Az ETTSZ a nyilvántartásban szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó megkeresésre, 24 órás ügyelet formájában telefonon és írásban felvilágosítást (információt) ad az emberi élet és egészség védelme, valamint a környezetvédelem érdekében:

1. a mérgezettek orvosi elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzők részére a betegellátáshoz szükséges mértékben,
2. a lakosság részére mérgezések megelőzése céljából, a laikus elsősegélynyújtáshoz szükséges mértékben,
3. a gazdálkodószervezetek, illetve érdekképviseleti szerveik, továbbá bármely kérelmező részére toxikológiai kérdésekben,
4. gazdálkodó szervezetek részére a rendelet értelmében térítés ellenében.

A zöldszámot érdemes kimásolni és a telefon közelében elhelyezni, vagy automata hívásfunkciós telefonkészüléken eltárolni.