Kispesti Egészségügyi Portál
Egységes európai segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107

Jogtár

1997.évi CLIV.
Törvény az egészségügyről
 

1997. évi LXXXIII.
Törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásról
 

1997. évi XLVII.
Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről
 

2015. évi CXXIII.
Törvény az egészségügyi alapellátásról
 

2000. évi II.
Törvény az önálló orvosi tevékenységről
 

313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet - Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény végrehajtásáról
 

216/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
alapellátási vállalkozások támogatásáról

43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/2003.
ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről,
illetve a szakmai vezető testületéről

287/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások
részletes szabályairól

96/2003. (VII. 15.)
Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos
részletes szabályokról: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet)

9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről

26/1997. (IX. 3.)
NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

49/2004. (V. 21.)
ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
 

1991. évi XI.
Törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

27/2015. (II.25.)
Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Képviselő-testületének 19/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről