Kispesti Egészségügyi Portál
Egységes európai segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107

Panaszkezelés

Kihez fordulhatunk, ha sérültek a jogaink?

A betegek az egészségügyi ellátásukkal kapcsolatban panaszt tehetnek a
szolgáltatónál, vagy annak fenntartójánál. Ilyenkor a megkeresett
intézmény, vagy éppen az önkormányzat illetékes irodája jelen esetben
a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda köteles a panaszt kivizsgálni
és legfeljebb harminc napon belül írásban tájékoztatást adni annak
eredményéről. A panaszunkkal a részünkre nyújtott egészségügyi
ellátással kapcsolatban az előbbieken kívül fordulhat a szolgáltató
részére működési engedély kiadására jogosult államigazgatási szervhez
is, amely legtöbb esetben az illetékes Kormányhivatalok Kerületi
Népegészségügyi Osztálya. Jogaink érvényesítésében segítségünkre lehet
még a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága, és az Alapvető
Jogok Biztosa. Amennyiben jogaink érvényesítéséhez segítséget szeretnénk
kérni, fordulhatunk betegjogi képviselőhöz is.

Kispesti Egészségügyi Intézet

Cím: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon/Központ: 061-347-5900
Web: https://euint.kispest.hu/elerhetoseg
Főigazgató: Dr. Kumin Mariann főorvos

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda 

Szociális Csoport

Cím: 1192 Budapest, Városház tér 18-20. A. ép. Fsz. 8-11., 18-19.
Telefon: 061-3474-636
Email: szocialis@kispest.hu
Web: https://szocialisiroda.kispest.hu/
Megbízott Irodavezető: Blázy Krisztina 
Telefon: 061-347-4636
Fax: 061-347-4936

Budapest Főváros Kormányhivatala

Cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 3.
Telefon: 061-896-2573
Népegészségügyi Osztáy

Magyar Orvosi Kamara
Alapvető Jogok Biztosa
Betegjogiképviselő
Gyermekjogi képviselők