Kispesti Egészségügyi Portál
Egységes európai segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107

Kapcsolat

 

Kérjük, hogy a weblappal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket az info@egeszsegugy.kispest.hu címre küldjék meg.

Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
Cím: 1195 Bp., Városház tér 18-20., A. ép. f. 2., 8-9-10-11., III. em. 66-69.
Telefon: 347-4636
Fax: 347-4936
Irodavezető: Blázy Krisztina 
Web: https://szocialisiroda.kispest.hu

Szociális Csoport
Cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. ép. Fsz. 8-11., 18-19.
Telefon: 061-3474-636
Email: humanszolgaltatas@kispest.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

Csoportvezető: Kanizsainé Kohár Krisztina
Telefon: 061-347-4537

Egészségügyel kapcsolatos ügyek (Fsz. 9.)                                                             

Egészségügyi referens: Hatvany Zsolt                                                          

Telefon: 06/1/3474-615 e-mail: hatvany.zsolt@hivatal.kispest.hu 

 

  • Előkészíti a Képviselő-testület és bizottságok részére a Kispesti Önkormányzat mint fenntartó köznevelési (óvodai), közművelődési és egészségügyi intézményhálózatának és bölcsödéinek működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi feladatot.
  • Ellátja az Önkormányzat által fenntartott nevelési, közművelődési, sport, egészségügyi intézmények, bölcsődék működésével, létesítésével, átszervezésével, irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint az önkormányzati képviselő-testület költségvetésében megjelölt pályázati céllal felhasználható kerethez kapcsolódó előkészítő, nyilvántartási és adminisztratív feladatokat.
  • Közreműködik az Önkormányzat művelődéspolitikai célkitűzéseinek érvényesítésében.
  • Részt vesz az Önkormányzat sportpolitikai célkitűzéseinek ellátásában.
  • Ellenőrzi a lakosság egészségügyi alapellátását, koordinálja, előkészíti az egészségügyi alapellátási kötelezettségből az önkormányzat hivatalára háruló feladatokat.
  • Előkészíti a jegyző hatáskörébe rendelt, jogszabályban meghatározott hatósági – közneveléssel összefüggő – feladatokat az óvodai felvételekkel, az óvodaköteles gyermekek beíratásával kapcsolatban.

Szolgáltatások:

  • A Kispesti Önkormányzat nevelési évenként megjelenteti a tájékoztató füzeteket a kerületi óvodákról Kispesti Kopogtató címmel.
  • Meghirdeti és lebonyolítja az angol nyelvtanfolyamot, valamint a nyugdíjasok részére szervezett számítástechnikai tanfolyamot, a „moccanj” egészségfejlesztő preventív programot.
  • A Káptalanfüredi Ifjúsági tábor turnusbeosztásának hirdetése, működtetése.
  • A Kispesti Ifjúsági Önkormányzat segítő pedagógusa minden hétfőn elérhető (I. em. 9., tel: 3474-432).